Velkommen til hjemmesiden for Straussvej, afd. 13

Denne side er drevet af bestyrelsen, og henvender sig til beboere i afdeling 13, Boligselskabet Holstebro, samt andre interesserede.

For nærmere detaljer vedr. udlejning af boliger samt oversigt over de enkelte lejemål henvises til Boligselskabet Holstebros hjemmeside www.bsh.dk

 

Der er ikke bestyrelsesmøde i Juli måned.

Så er der endelig malet en hvid midterlinie på kørselsvejen, som vedtaget på sidste ordinære afdelingsmøde.

Årets sommerudflugt er faldet på plads. Tilmeldingerne er omdelte til alle lejemål, og vi håber igen i år på god deltagelse.

Der er opstillet en ny tøjcontainer på pladsen til storskrald.

Der spilles banko hveranden onsdag i foråret og efteråret. Vi starter op igen efter sommerferien.

Banko er for alle beboere i afd. 13 hveranden onsdag i gildesalen. Kom og deltag, og vind en af de gode præmier. Alle er velkomne, og der er gode præmier fra slagteren bag de rigtige numre! Se nærmere under fanebladet "Banko" hvor du også kan finde Banko-kalenderen.

Hobbyklubben er desværre nedlagt grundet ringe fremmøde.

 

Læs referatet fra afdelingsmødet 2016 - og husk at du kan altid finde referat fra det seneste bestyrelsesmøde under fanen "Møder og referater"