Velkommen til hjemmesiden for Straussvej, afd. 13

Denne side er drevet af bestyrelsen, og henvender sig til beboere i afdeling 13, Boligselskabet Holstebro, samt andre interesserede.

For nærmere detaljer vedr. udlejning af boliger samt oversigt over de enkelte lejemål henvises til Boligselskabet Holstebros hjemmeside www.bsh.dk

 

Der er Ekstraordinært Afdelingsmøde her på Straussvej d. 030517

Alle husstande har fået den omdelte dagsorden samt bilag.

Udskiftning af fordøre og sidepartier i de sidste 4 gårde er i gang, og  forventes afsluttet ca. 1.6.17. De berørte lejemål vil blive varskoet forinden.

Der vil blive malet en streg på indkørselsvejen til afdeling 13, når vejret tillader det.

Årets sommerudflugt er ved at falde på plads. Se nærmere i sidste bestyrelses referat under "Møder og referater".

Kalender for Bingo er at finde under fanebladet.

Bingo er for alle beboere i afd. 13 hveranden onsdag i gildesalen. Kom og deltag, og vind en af de gode præmier. Alle er velkomne, og der er gode præmier fra slagteren bag de rigtige numre! Se nærmere under fanebladet "Bingo"

Hobbyklubben er desværre nedlagt grundet ringe fremmøde.

 

Læs referatet fra afdelingsmødet 2016 - og husk at du kan altid finde referat fra det seneste bestyrelsesmøde under fanen "Møder og referater"